ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Öğretim Elemanları
    • Öğretim Görevlisi
  • GÖNÜL GÜL EKŞİ ( 6215 / gonulguleksi@karatekin.edu.tr / Akademik Cv )
  • İLHAN YÜREKLİ ( 6210 / iyurekli@karatekin.edu.tr / Akademik Cv )
  • SALİM KAYNAR ( 6199 / skaynar@karatekin.edu.tr / Akademik Cv )
    • Doktor Öğretim Üyesi
  • AHMET ÇOBAN ( 6198 / acoban@karatekin.edu.tr / Akademik Cv )
  • Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster