CANKIRI KARATEKIN UNIVERSITY
Bologna Information System


  • Mision
  • Resim Bölümü. Sanatsal beceri, bilimsel bilgi ve  teknoloji iledonatılmış,  araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici, kavramsal düşünceyesahip, dünya görüşü ve sanatsal bakış açısıyla , değişen dünya koşullarına uyumsağlayabilen, sanatı topluma sunmada insanı ve ona özgü değerleri ön planaalarak, birikimlerini paylaşan ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen bireyleriyetiştirip topluma kazandırmayı görev edinmiştir.

  • Vision
  • Öncelikle Çankırı’da bir sanat ve kültür merkezi olmayı amaçlayanfakültemizin Resim Bölümü’nün vizyonu; Türkiye’de sanat eğitimi kurumlarıarasında seçkin bir yere sahip, tercih edilen, paydaşlarının beklentilerine etkili ve nitelikli çözümlerle cevap veren, kurumsal saygınlığı ileadından söz edilen, kaliteli eğitim-öğretim sonucunda üretilen bilgi, teknolojive sanat yoluyla, uluslararası akademik kuruluşlar arasında sürdürülebilir etkileşim sağlayanve adı geçen ortamlarda tanınan bir sanat eğitimi kurumu olmaktır.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster