CANKIRI KARATEKIN UNIVERSITY
Bologna Information System


  • Mision
  • Sanatsal beceri, bilimsel bilgi ve teknoloji ile donatılmış, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici, kavramsal düşünceye sahip, dünya görüşü ve sanatsal bakış açısıyla , değişen dünya koşullarına uyum sağlayabilen, sanatı topluma sunmada insanı ve ona özgü değerleri ön plana alarak, birikimlerini paylaşan ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen sanatçı adayları yetiştirmektir.

  • Vision

  • Take charge in developing hardware marketto educate our country`s image.

              The artof painting tools, techniques,designs that are artistic nature that speaks to trainindividuals.

    Turkish and international art to educate individuals capable of recognizing andquestioning.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster