ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Misyon
 • Öğrenciler, lisans programının ilk yılında aldıkları iktisat, istatistik, sosyal-psikoloji  gibi derslerle oluşturdukları temeli, sonraki iki yılda işletme disiplininin önemli yapıtaşları olan yönetim, pazarlama, üretim, finansman ve muhasebe dersleriyle güçlendirmektedir. Sentez ve uzmanlaşmadan oluşan son aşama ise stratejik ve çözümleyici düşünme becerilerini zenginleştirme amaçlıdır. Öğrenciler, bu aşamayla birlikte uzmanlaşmak istedikleri konulara yönelerek uluslararası  işletme yönetimi, genel işletme, girişimcilik ve aile işletmeleri yönetimi, finans ve kantitatif analiz, değer zinciri yönetimi ile pazarlama ve inovasyon yönetimi gibi işletmeciliğin güncel alanları arasından seçim yapmaktadır.

 • Vizyon
 • Genel işletme, finans ve kantitatif analiz, muhasebe ve denetim, uluslar arası işletme yönetimi, pazarlama ve inovasyon,  iş idaresi alanları olmak üzere 5 farklı modül sunan işletme bölümü bu uzmanlık alanları ile mezunlarını, gerek gelir gerekse iş mutluluğu açısından en yüksek seviyede imkanlar sağlayan bu dinamik sektöre hazırlamayı hedeflemektedir.

  Mezunlarımız aşağıdaki kurum ve kuruluşlarda çalışma olanaklarına sahip olacaklardır.

  • Ticari Bankalar
  • Denetim Firmaları
  • KOBİ`ler
  • Ulusal ve Uluslarası Büyük Holding-İşletme Grupları ve Şirketler
  • Danışmanlık Firmaları
  • Dünya Bankası, IMF ve IFC gibi kar amacı gütmeyen kurumlar
  • SPK, BDDK, TCMB gibi kamu kurumları
  • Bununla beraber kurumların açtığı sınavlarda başarılı oldukları takdirde mali müşavir, idari hâkim, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör de olabilirler.

  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster