ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Organik Tarım programı, organik tarım kapsamında bilimsel yöntemlerle çalışacak, topluma sağlıklı gıdalar temin etme ve tüketme imkânı sağlayacak, biyogüvenliğin ve biyoçeşitliliğin önemini kavramış, pazarlama, üretim ve işleme konularında bilgiye sahip, pazarın genişleme eğilimlerini takip edebilecek ve yönlendirebilecek, dünyada organik tarım konusundaki yeni yaklaşımlara uyum sağlayabilecek öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

  • Vizyon
  • Üretimde kimyasal girdi ve ilaç kullanmadan, yönetmelik çerçevesinde izin verilen girdiler kullanımı ile yapılan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim yapabilen ve öğrendiklerini modern tekniklerle bağdaştırabilen tekniker yetiştirmektir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster