CANKIRI KARATEKIN UNIVERSITY Bologna Information System


  • Mision
  • Sağlık alanında, özellikle ara eleman ihtiyacını gidermeye yönelikülkemizin ihtiyaç duyduğu düzeyde ve türde insan gücünü yetiştirerek sağlıkhizmetlerine katılımlarını sağlamak, insana ve çevreye faydayı esas alan,disiplinlerarası çalışmaları ön plana çıkaran, ulusal ve uluslararası kurum vekuruluşlarla ilişkileri yapılandıran, katılımcı, paylaşımcı, eleştirel düşünmeyeteneği kazanmış, üretken ve yenilikçi teknik elemanlar yetiştirmektir.

  • Vision
  • Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetimesahip, eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile tanınmış ve ilk sıralardatercih edilen, ilçemiz ve ilimiz başta olmak üzere ülkemizin sağlık sorunlarınıçözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite/sağlık sektörü/toplum işbirliğinisağlamada öncü, evrensel değerlere saygılı, çağınihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte, halk sağlığına, çevresorunlarına ve mesleki etik sorumluluklarına duyarlı, insiyatif sahibi,sağlıkla ilgili ara elemanların yetiştirildiği, alanında lider bir eğitimkurumu olmaktır.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster