ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Sağlık alanında, özellikle ara eleman ihtiyacını gidermeye yönelik ülkemizin ihtiyaç duyduğu düzeyde ve türde insan gücünü yetiştirerek sağlık hizmetlerine katılımlarını sağlamak, insana ve çevreye faydayı esas alan,disiplinlerarası çalışmaları ön plana çıkaran, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yapılandıran, katılımcı, paylaşımcı, eleştirel düşünme yeteneği kazanmış, üretken ve yenilikçi teknik elemanlar yetiştirmektir.

  • Vizyon
  • Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip, eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile tanınmış ve ilk sıralarda tercih edilen, ilçemiz ve ilimiz başta olmak üzere ülkemizin sağlık sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite/sağlık sektörü/toplum işbirliğini sağlamada öncü, evrensel değerlere saygılı, çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte, halk sağlığına, çevre sorunlarına ve mesleki etik sorumluluklarına duyarlı, insiyatif sahibi,sağlıkla ilgili ara elemanların yetiştirildiği, alanında lider bir eğitim kurumu olmaktır.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster