ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilgi ve beceri birikimi edinmesine ek olarak, bilimsel araştırma yapmasını, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

  • Vizyon
  • Yüksek öğretimin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarını yetiştirmesi Özel sektörün ihtiyaç duyduğu yetenekli insan gücüne katkıda bulunması Tarih sahasında özgün çalışmaların ortaya çıkması Evrensel bilime ve ulusal sorunlarımıza katkı sağlayacak araştırma yapılması, araştırmacı yetiştirilmesi Üretilen bilginin beşeri bilimler alanında yayın yoluyla paylaşılması

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster