ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Peyzaj mimarlığı çalışmalarında projelerin teknik çizimlerini yapabilen, uygulama sürecindekeşif, metraj ve maliyet hesabı çıkarabilen, projelerin yapısal ve bitkiselaplikasyonunda görev alabilen, uygulama sonrası bakım ve onarım işleriniyapabilen ve yönetebilen, süs ve çim bitkilerinin üretiminde ve kullanımındayer alan, kamu ve özel sektörün gereksinimleri doğrultusunda çok yönlü venitelikli insan gücü yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  • Vizyon
  • Peyzaj planlama, tasarımve uygulama ile süs ve çim bitkileri yetiştiriciliği konularında yetkin, kamuve özel sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip ara elemanıyetiştirmek.       

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster