ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Türk dili ve edebiyatı ile ilgili temel bilgilerle donanmış, alana dair sorunları tespit edebilen ve bunlara çözümler üretebilen, Türk dilinin korunması ve doğru bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılması bilincini taşıyan, kendi edebiyatı yanında Doğu ve Batı edebiyatlarına da ilgili, bilime, topluma, ülkesine ve insanlığa faydalı, teknolojiye ayak uydurabilen, etik sorumluluk sahibi, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, ortak çalışmaya yatkın ve çevreye duyarlı Türkologlar yetiştirmek.

  • Vizyon
  • Küreselleşen dünyada Türk dili ve kültürünün önemini kavramış, evrensel kültür içerisinde bu dili hak ettiği konuma getirecek ve tanıtacak; Türk dili, edebiyatı ve kültürü alanlarında bilimsel çalışmalar yapacak, dinamik, yurt içinde ve yurt dışında tercih edilen bir bölüm olmak.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster