ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Bilginin üretimi, düzenlenmesi, erişilmesi ve depolanması sürecine ilişkin ileri düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahip ve bunu geliştirebilen, mesleki bir perspektifte sorunları belirleyip çözüm önerileri üretebilen ve bunları uygulamaya dönüştürebilen, elde ettiği bilgi ve yeteneklerini bilimsel ve toplumsal katkı için kullanan bilgi profesyoneller yetiştirmektir.

  • Vizyon
  • Uzman, özgün araştırmalar yapabilen ve ürettiği bilgiyi insanlığın hizmetine sunan yeni kuşak araştırmacıları topluma kazandırmak; ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi sistemlerinin, bilgi hizmetlerinin ve bilgi teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak ve yayımlamaktır.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster