ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Üniversitemizinve YÖK’ün belirlediği ilkelerin temelinde; günümüzün sağlık sistemine veteknolojisine ayak uyduran, Evde Hasta Bakımı’nın gerektirdiği mesleki  bilgi ve becerilere sahip, Evde Bakımgerektiren durumları tanıyan ve çözüm önerileri sunabilen-yönlendiren, sağlığınkorunması ve geliştirilmesinde bakım verdiği bireye ve sosyal çevresine karşısorumluluk hisseden,  Evde Baskımuygulamalarını hasta hakları ve çalışan hakları kapsamında verebilen, Atatürkilkelerine bağlı, ekip içinde çalışabilen nitelikli bireyler yetiştirmektir.


  • Vizyon
  • Sağlıkeğitim sektöründe öncü ve tercih edilen, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitimkalitesi standartlarına uygun eğitim veren, sağlık hizmetlerinin diğerkurumları ile işbirliği içinde olan ve bilimsel anlamda öncü bir rol üstlenen,toplum sağlığının korunmasında sorumluluk alan, sağlığın korunması vegeliştirilmesinde farkındalık yaratan, araştırmacı, bilimsel mesleki öğretimkurumu olmaktır.


    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster