ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilgi ve beceri birikimi edinmesine ek olarak,bilimsel araştırma yapmasını, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır 

  • Vizyon
  • Yükseköğretimin ihtiyaçduyduğu öğretim elemanlarını yetiştirmesi Özel sektörün ihtiyaç duyduğuyetenekli insan gücüne katkıda bulunması Tarih sahasında özgün çalışmalarınortaya çıkması Evrensel bilime ve ulusal sorunlarımıza katkı sağlayacakaraştırma yapılması, araştırmacı yetiştirilmesi Üretilen bilginin beşeribilimler alanında yayın yoluyla paylaşılması

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster