ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Misyon
 • Programın genel amacı uzmanlık konularına hâkim, özgün araştırmalaryapabilen, ürettiği bilgiyi yaygın ve etkin hizmete sunabilen nitelikli yeninesil ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmacıların yetiştirilmesidir. Bugenel amaç çerçevesinde programın özel amaçları da şunlardır:

  1.Değişik ortamlarda yeralan bilgi ile bu bilgiye gereksinim duyanlar arasında köprü görevi görmeamacıyla, bilginin düzenlenmesi ve iletilmesine yönelik sistemleri, süreçlerive tekniklerin geliştirilmesine yönelik araştırma yapacak kişilerinyetiştirilmesi,

  2.Ulusal düzeyde yükseköğretimin hedeflerineuygun lider, yaratıcı, kendine güvenen, ülkesine ve ülkenin anayasaldeğerlerine bağlı çağdaş bireyler yetiştirilmesi,

  3.Çalışma alanındauzman, bu alana katkı sağlayıcı araştırmalar yapabilen ve araştırma sonuçlarınıulusal ve uluslararası düzeyde gelişime katkıya dönüştürebilen araştırmacılaryetiştirilmesi,

  4. Bilgi hizmetleri,bilgi sistemleri ve bilgi teknolojilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmakamacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve projelerinyapılması, bunların sonuçlarının yayınlanması. 


 • Vizyon
 • Programın amacı doğrultusunda verilecek dersler ve hazırlanacak tezaracılığı ile öncelikle ülkemizdeki Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümümezunlarından yüksek lisansını tamamlamış, akademik camianın içinde ya dadışında olan kişilerin entelektüel ve bilimsel yönlerinin geliştirilmesinekatkı sağlanması hedeflenmektedir. 


  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster