ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Temel sağlık hizmetleri doğrultusunda gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde insan,kadın, gebe, anne ve yeni doğanın bulunduğu her alanda hizmet verebilecek bilgi ve beceriyle donatılmış, sağlığı koruma, geliştirme ve sürdürmeye odaklı, ebelik felsefesini ve etik değerlerini benimseyen,bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle bütüncül bakım, eğitim, araştırma,yönetim ve liderlik rollerini etkin ve etkili yerine getiren ve mesleğin geleceğini yönlendiren, alanında yetkin, evrensel ve kültürel değerlere saygılı, çağdaş, sağduyulu sağlık profesyonelleri ve eğiticileri olan özgüveni yüksek ebeler yetiştirmektir.

  • Vizyon
  • Çağdaş ebelik eğitiminde bilim ve teknolojiye dayalı mesleki gelişime liderlik eden ve yetkinliği kabul edilen, ülkemiz sağlık politikalarının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde model oluşturan, bilgiyi değere dönüştüren araştırmacı, girişimci, ulusal ve uluslararası standartlarda mezunlar yetiştiren ve öğrencisi olmaktan gurur duyulan bir bölüm olmaktır.

     


    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster