ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Ulusalve uluslararası bankacılık sektörü ve finansal sistemde meydana gelen değişimve gelişmeleri takip etmek suretiyle güncel ve uygulanabilir bilgiyiöğrencilerine aktarmak ve böylelikle bölümde yenilikleri yakından takip edenkaliteli bir eğitim anlayışını takip ederek küresel finansal sisteme katmadeğeri yüksek mezunlar kazandırmayı amaçlamaktadır.

  • Vizyon
  • Ulusalve uluslararası bankacılık sektörü ve finansal sistemde ihtiyaç duyulan güncelve yeterli bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış kalifiye öğrencileryetiştiren ve bu alanda eğitim talep eden adayların öncelikle tercih edecekleribir bölüm olmaktır.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster