ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Matematik Bölümü lisans programının amacı, matematiğin temel alanlarındaki teorik ve uygulamalı bilgiye hakim, karşılaştığı problemlere farklı yaklaşımlarla çözümler üretebilen, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş, edindiği kazanımları farklı disiplinler ile ilişkilendirebilen ve gerçek hayatta uygulayabilen mezunlar yetiştirmek ve sunduğu disiplinler arası eğitim ile mezunlarına kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edilmelerini sağlayacak bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.

  • Vizyon
  • Matematik Bölümü lisans programı, matematiğin farklı alanlarında araştırma yapabilmek için gerekli lisans düzeyi bilgiye hakim; iktisat, yazılım ve finans gibi matematik ile ilişkili farklı alanlarda temel bilgi düzeyine sahip mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster