ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Programın amacı, Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin tanınması, yetiştirilmesi ve drog hazırlanmasını öğretmektir. Diğer yandan, ilaç endüstrisi için bu bitkilerin özelliklerinin ve etkili maddelerinin belirlenmesi; bu bitkilere tedavi gücünü veren etkili maddelerin artırma çalışmalarının yapılması da amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrenciler, bulundukları bölgelerde arazi uygulamaları yaparak edindikleri teorik bilgilerini kullanma fırsatı bulmaktadır. Bitkileri, morfolojik özelliklerine göre tanıyan ve özelliklerini belirleyen öğrenciler doğadan toplamayı öğrenmektedir.

  • Vizyon
  • Tıbbi ve Aromatik bitkilerin Dünya ve Türkiye'de önemini kavramak, Dünya ve Türkiye ticaretinde yerini ortaya koymak, bu gruba giren bitkileri tanıtmak, genel yetiştirme tekniklerini öğretmek, özellikle Türkiye için ekonomik önemi olan tıbbi ve aromatik bitkilerin tanıtılması ve kültürünün öğretilmesi olarak tanımlanabilir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster