ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Dünyadaki son bilgi ve teknikleri kullanarak başta ülkemizin dış ilişkileri olmak üzere küresel siyaseti, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, tarih gibi farklı bilimsel perspektiflerden inceleyen araştırmaların yürütülmesidir. Bunu mümkün kılacak şekilde anabilim dalı öğretim üyelerinin kendi alanlarında uzmanoldukları belirtilmelidir. Başlangıçtanitibaren, anabilim dalımız hem öğretimhem de araştırmada disiplinler arasıyaklaşımı benimsemiştir. Bu doğrultuda temelamacımız, öğrencilerimizin kuramsalve yöntemsel konularda ve Uluslararası İlişkiler araştırmalarında mümkün olan eniyi mesleki bilgi, beceri ve deneyimi kazanmalarına yardımcı olacak bir akademik ve entelektüel ortamı sağlamaktır.

  • Vizyon
  • Sözkonusu programa katılan öğrenciler uluslararası ya da dışboyutu, dinamiği olan tüm sorunlara geniş bakış açısıyla değişik çözümler üretme amacına yönelik önemli bir adım atmış olacaklardır. Disiplinlerarası ve çok boyutlu bir program olan Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı, öğrencilere; uluslararası sistemin tarihini, parametrelerini, işleyişini, hukuksal çerçevesini, tarihsel ve güncel olayların ve olguların irdelenmesini, eleştirel ve analitik düşünme becerisini kazandırmayı, katılımcıların günümüz küresel sorunları hakkında derin bilgi ve geniş görüşlülük sahibi olmalarını hedeflemektedir. Elbette, programda Türkiye`nin uluslararası sistem içindeki yerine ve dış ilişkilerine ağırlıklı olarak yer verilmesi planlanmaktadır.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster