ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Misyon
 • Yüksek Lisans eğitim programımız, Eğitim Programları ve Öğretim alanında araştırma yapacak üstün vasıflı bilim insanları yetiştirmek ve doğaya, topluma ve tüm insanlara duyarlılık temelinde eğitim araştırmaları yapmak ve eğitim politikalarına yön vererek, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin çağdaş bir öğrenme ortamını paylaştıkları özgür bir öğrenme ve araştırma kültürü oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda,eğitim felsefemiz, insancıl, esnek, kapsayıcı, demokratik ve katılımcı bir akademik ortamda öğrencilerin yeterlikleri, ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre tasarlanmış bir yapıyı yansıtmaktadır.

  Klasik eğitim öğretim yaklaşımın eğitim sisteminde açmış olduğu sorunları (ezbere dayalı eğitim, tek kaynaktan öğrenme, üst düzey becerilerin gelişmemesi v.b.) azaltmak adına yapılandırmacı yaklaşım, program geliştirme, program değerlendirme, gelişim, öğretme ve öğrenme süreçleri gibi konu alanlarında derinleşmelerini sağlayarak, eğitim programları ve öğretim alanında görev yapacak öğretim üyelerini yetiştirmek, kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki hizmet içi eğitimi planlamak ve yürütmek üzere eğitim uzmanı ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır.


 • Vizyon
 • Programımız, farklı geçmişlere ve öğrenme stillerine sahip öğrencilerin farklı ihtiyaçları hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre derslerini nasıl özelleştirebilecekleri hakkında daha derinlemesine uzmanlık almak isteyen, eğitim dünyasındaki yeni gelişmeleri öğrenmeye çalışan, öğretim yöntemlerini geliştirmek için nitel ve nicel araştırma yöntemlerini, modern teknolojiyi derslerle bütünleştirme yollarını ve öğrencilerin ilerlemelerini yönlendirmek için modern değerlendirme araçlarını kullanmayı öğrenmek isteyen, bulunduğu ortamda Eğitim Programları ve Öğretim ile ilgili sorunlara daha fazla hâkim olup çözüm önerileri geliştirmek isteyen öğretmen, öğretmen adayları ve öğretim üyesi adaylarının sıklıkla başvurdukları bir programdır.

  Programımız mevcut eğitimciler için tasarlanmış olup etkili eğitim programı tasarlama stratejileri, pratik öğretim teknikleri, alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin eğitim programlarıyla bütünleştirilmesi konularını içermektedir. Programımız, öğretmenlik lisansı almak isteyenler için değil, mesleki açıdan kendini geliştirmeyi planlayan öğretmenler için tasarlanmıştır.

  Programımız aynı zamanda öğrencilerin kariyer ihtiyaçlarını karşılamak için kendi ilgi alanlarına uygun olarak dersler seçerek, edindikleri bilgi ve becerileri özelleştirebilmelerini de sağlamaktadır. Üniversitemiz Eğitim Programları ve Öğretim alanında  yaparak mezun olan eğitimciler iş imkanlarını genişletir, kariyerlerinde gelişim sağlar ve kazanç potansiyellerini arttırırlar. Mezunlar kendi alanlarında ve ülke içinde ve dışında faaliyet gösteren kamu okullarında ya da özel okullarda liderlik rolleri için hazırlanırlar. Yüksek lisans derecesi,öğretmenlere daha etkili öğretmen olabilmek ve öğrencinin başarısını artırmak için bilgi ve beceriler kazandırır.


  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster