ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Programı, din, sosyal bilimler ve düşünce tarihinde ortaya çıkan ve çok tanınan inceleme alanlarını akademik düzeyde ele almayı ve öğretim konusu yapmayı, bu alanlarda bilim uzmanı yetiştirmeyi, ayrıca çeşitli eğitim, hizmet ve araştırma kurumlarına nitelikli eleman sağlamayı amaçlayan bir programdır. Din bilimleri ve sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında sağlıklı dinî bilgi üretebilmek için akademik bakışı ilke edinen araştırmalara büyük ihtiyaç vardır. Bölümümüz, bu ihtiyaçları karşılamak ve evrensel bilim ilkelerini de göz önünde bulunduracak başarılı çalışmalar ortaya koymak üzere Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Kelam ve İslam Mezhepleri, Arap Dili ve Belagatı ve Tasavvuf Anabilim dallarındaki öğretim elemanlarıyla bu programı yürütmektedir.

  • Vizyon
  • Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans programının vizyonu, ilgili bilim dallarında bilgi üretmeyi, bu bilgileri ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşmayı başaracak yetenekli ve eleştirel düşünme becerisine sahip uzman araştırmacılar yetiştirmektir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster