ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Sanatsal ve bilimsel çalışma ilkelerine sahip; teknoloji-estetik etkileşiminden yararlanabilen; farklı sanat/tasarım disiplinlerine ait temel kuram ve metotları bilerek bu bilgiyi bir araştırma sürecine, yaratıcı bir fikre, sanatsal bir tasarım ya da icraya, bir iletişim öğesine ve/veya ekonomik bir değere dönüştürebilen; çalışmasını akademik bir dil ve zenginlikle ifade edebilecek donanıma sahip akademisyenler, tasarımcılar, performans sanatçıları ve yaratıcı profesyoneller yetiştirmek.

  • Vizyon
  • Sanat ve tasarım alanında tercih edilen, saygın bir program olmak.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster