ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Bu programın amacı; ekolojik, ekonomik, sosyal ve teknik konularda donanımlı, bu bilgileri orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve korunması için kullanabilen, çevre ve ormancılık sorunlarına çözümler üretebilen mezunlar yetiştirmektir.

  • Vizyon
  • Orman alanlarında bulunan hastalık, zararlı böcek, yabancı otlar ile yangın zararlarını en az düzeyde tutmaya yönelik olarak tahmin ve erken uyarı sistemlerini geliştirmek; Orman ekosisteminde ana materyalin toprak olduğu göz önünde bulundurularak, toprakların analizini yapmak suretiyle plantasyon ormancılığında uygun tür seçimine yardımcı olmak, Ormanların sürdürülebilir olarak işletilmesi konularında araştırmaları ve yöntemlerini geliştirmek; Hastalık, zararlı ile flora ve faunanın teşhisi amacıyla mevcut laboratuvar imkanlarını sürekli geliştirmek; Lisans üstü öğrencilerine öğrenme ve pratik yapma konularında ortam hazırlamak; Uluslar arası araştırma fonlarından yararlanmaya yönelik projeler hazırlayıp hayata geçirmek; Ulusal ve uluslararası kongrelere katılmak suretiyle elde edilen bulguları bilim dünyasına sunmak ve tartışılmasına olanak sağlamak; Ormanların kurulması, bakımı ve işletilmesine yönelik çalışmaları geliştirmek; Orman içine gerekli hizmetin götürülebilmesi, orman ürünlerinin en uygun yöntem ve teknikle elde edilebilmesi için gerekli planları geliştirmek; Floristik çalışmalar yapmak suretiyle ülkemiz florasına katkılar sağlamak, yeni tür, alttür veya varyeteleri bilim dünyasına tanıtmaktır.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster