ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Bireylerin çeşitli konularda gereksinim duydukları bilgilerin kütüphane,arşiv, dokümantasyon merkezi ve bilgi merkezi gibi kurumlar tarafındantoplanması, kayıt altına alınması, korunması, düzenlenmesi ve basılı elektronikortamlarda hizmete sunulması ile ilgili ilke, işlem ve hizmetleriaraştıran-geliştiren ve öğreten bir bilim alanıdır. Bölüm, bilginin gelişimindeöncülük etmek ve bilgi çağında önderlik edecek profesyonel kütüphanecileri,bilgi yöneticilerini ve arşivcileri eğitmek amacıyla kurulmuştur.


  • Vizyon
  • Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün hedefi,basılı ve elektronik enformasyon kaynaklarının belirlenmesi, sağlanması,düzenlenmesi, erişimi ve yayımı sürecini içeren bilgi, belge ve enformasyonyönetimi işlevlerini yürütebilecek nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster