ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Değişimin tüm gelişmelerin merkezinde olduğu Dünyada ve Türkiyede bilginin kısa sürede değiştiği ve güncellenmesi gerektiği düşüncesinden hareketle dünyadaki gelişmeleri takip eden sosyal yönü kuvvetli bireyler yetiştirmektir. Bu bağlamda programları ve derslerini güncel gelişmeler ışığında güncelleyen ve zamanı okuyarak analitik düşünme, strateji belirleme, sorun çözme ve doğru kararlar alma becerisi gelişmiş mezunlar yetiştirmektir.
  • Vizyon
  • Ulusal ve uluslararası alanlarda akademik ve bilimsel başarılarıyla, eğitim-öğretim kalitesiyle tanınan bir bölüm olarak, yenilikçi ve paylaşımcı bir Yüksek öğretim kurumu kimliğinde, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinin en iyileri arasında yerimizi almaktır.


    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster