ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Psikoloji Bölümü’nün temel amacı; toplum ve toplum bilimlerini tanıtmak, Çankırı Karatekin Üniversitesinin vizyonuna ve misyonuna bağlı olarak, Yüksek Öğretimin temel amaçları doğrultusunda, çağdaş bilimsel gelişmelerin ışığında, teknolojik yeniliklerden yararlanarak, toplumsal olayları tahlil gücüne sahip, çevresine duyarlı, insan haklarına ve hukuka saygılı bireyler yetiştirmektir

  • Vizyon
  • Temel psikoloji bilgisine sahip; eleştirel düşünebilen; bilimsel araştırma tasarlama ve yürütme yetkinliğinde olan;kendisine, çevresine ve içinde yaşadığı topluma karşı sorumluluklarının bilincinde; bilimsel eğitimini mesleki etiğe bağlı kalarak uygulamaya dönüştürebilen; farkındalığı, özsaygısı ve iletişim becerileri yüksek psikologların yetişmesi için gereken bilimsel ve akademik ortamı sağlamaktır.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster