ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Organik tarımın temel prensiplerini bilerek, organik tarım ile ilgili her türlü teknik ve kültürel tedbirleri uygular
  2 Organik ürünleri tanır, depolar ve pazarlar.
  3 Canlılarda ve bitkilerde yaşamsal faaliyetler ile ilgili temel bilgiye sahip olur.
  4 Organik tarım ilkelerine göre yetiştiricilik yapar.
  5 Tarımsal teknoloji kullanımına yönelik gelişmeleri ve bunların insan hayatındaki etkilerini anlar.
  6 Organik tarımda tüm kültürel işlemleri yapabilme yeteneği kazanır.
  7 Organik bitki koruma yöntemlerini bilir ve uygular.
  8 Özel olarak bilgi birikimine sahip olur, edindiği bilgileri pratik olarak kullanır.
  9 Tarımsal üretimle ilgili materyalleri tanıma ve kullanabilme becerisini kazanır.
  10 Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip teknik elemanlar olarak takım çalışması içerisinde yer alır, organik tarımla ilgili yasal mevzuatı bilir ve takip eder, gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster