ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 İnsan vücudunun yapısal ve fonksiyonel özelliklerini kavrar.
  2 Sağlığı korur ve güvenlik önlemlerini uygular.
  3 Hasta/yaralıyı değerlendirerek sorunu saptar.
  4 Tanımlanan soruna özgü acil bakım verir.
  5 Ambulans içerisinde bulunan tüm malzeme ve ekipmanları tanıyarak, uygun şekilde kullanabilir ve bakımını yapar.
  6 Hasta/yaralıyı uygun şekilde, gerekirse yardım alarak, ambulansa taşıyıp, acil bakımını ambulansta sürdürür ve bir sağlık kuruluşunda sağlık personeline teslim eder.
  7 Hastane öncesindeki süreçte hasta/yaralıya uygulanacak acil bakım hizmetleriyle ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek kendini sürekli geliştirir.
  8 Alanında edindiği tüm bilgileri kullanarak hasta/yaralıya bilimsel değerlendirme yapar ve tedavi uygular.
  9 Olay yeri, araç ve sürüş güvenliği konusunda gerekli tedbirleri alır ve uygular.
  10 Kişiler ve kurumlar arasında doğru iletişim kurar.
  11 Diğer birimlerle iş birliği yaparak ekip çalışması içinde görev alır.
  12 Mesleğiyle ilgili uygulamaları yapabilmek için bir yabancı dilde temel düzeyde iletişim kurar.
  13 Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuatı anlar, hastanın ve kendisinin hak ve sorumluluklarına uygun hareket eder ve mesleki etik değerlere uyar.
  14 Öz bakım, tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olur.
  15 Dilini doğru kullanır.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster