ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Sanat ve tasarım alanındaki bilgilerini sentezleyerek tasarımlar yapabilir
  2 Sanat ve tasarımın farklı disiplinleri arasında ilişki kurabilme becerisine sahiptir
  3 Sorun ve gereksinimleri karşılayacak bir ürünü/yapıtı yada süreci tasarlayabilir
  4 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrama ve gereklilikleri yerine getirebilme becerisine sahiptir
  5 Yerel ve evrensel boyutlardaki sanat ve tasarım problemini tanımlama ve çözümleyebilme becerisine sahip tir
  6 Sanat ve tasarım tarihinde ortaya çıkmış tasarım anlayışlarıyla günümüz tasarım anlayışları arasında ilişki kurabilir
  7 Sanat ve tasarım problemlerinin çözümünde gerekli malzemeleri kullanarak tasarımı sonuçlandırabilme yetkinliğine sahiptir
  8 Tasarım sürecinde araştırma, sentez,değerlendirme ve yorumlayabilme becerisine sahiptir
  9 Sanat ve tasarım problemlerini çözümleyebilir
  10 Tasarım sürecinde kullanılan malzemelerin seçiminde çevreye karşı duyarlı olabilme bilgisine sahiptir
  11 Güncel sorunları takip ederek bu sorunlara ilişkin tasarımlar üretebilir
  12 Etkili iletişim becerilerini öğrenerek kendini ifade edebilir
  13 Fikir ve sanat eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
  14 Grafik tasarımın yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster