ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Türk Dili ve Edebiyatı alanına ait güncel ders araç-gereçleri ile desteklenmiş ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
  2 Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki çalışmalarda kullanılan geleneksel ve çağdaş araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.
  3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve araştırma alanlarında kullanır ve karşılaştığı sorunların çözümlerinde uygular.
  4 Türk Dili ve Edebiyatı alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
  5 Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgi ve becerilerini kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişime katkı sağlar.
  6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
  7 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
  8 Türk Dili ve Edebiyatı alanı ile ilgili sorunlara yönelik çözüm önerilerini nitel ve nicel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan veya olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçları yoluyla paylaşır.
  9 Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
  10 Türk Dili ve Edebiyatı alanı ile ilgili bilgileri belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirerek toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
  11 Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili bilgilerin araştırılması ve uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
  12 Sosyal ve kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
  13 Türk Dili ve Edebiyatı alanında bilişim teknolojilerini de kullanarak disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
  14 Tarih boyunca Türk Dili ve Edebiyatının bağlantı içerisinde bulunduğu dilleri bilir, böylece iki dil ve edebiyat arasındaki etkileşimleri kavrar.
  15 Türk dilinin farklı dönemlerde meydana getirilmiş eserlerini çok yönlü olarak - metnin dili, tarihi, edebî değeri, şekil özellikleri, döneminin ve içinde yaşadığımız zamanın sanat anlayışı açısından - çözümler.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster