ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 İnsan vücudunun yapısal ve fonksiyonel özelliklerini, anatomik yapılarını ve sisteme özgü hastalıkları kavrar.
  2 Toplumun yoğun bakımlarda ve operasyonlarda gereksinimi olan güvenli havayolu yönetimi ve anestezi hizmetlerini uygular.
  3 Mesleki bilgilere en üst düzeyde sahip olup bunları çalışma ortamında kullanır ve görevini yetkisi dahilinde bağımsız olarak yürütür.
  4 Eleştirel düşünen, evrensel değerlere sahip akademik bilgi ve araştırma sonuçlarını birleştiren bir anlayışla mesleğini yapar.
  5 Anestezi ve hasta izleme konularında değerlendirme yapar ve problemlerin çözümüne katkı sağlar.
  6 Birlikte çalıştığı anestezi ve cerrahi ekipler ile etkili iletişim kurar.
  7 Ameliyat öncesi, süresince ve sonrasında hasta için uygun araç-gereç ve ilaç olarak gerekli hazırlığı yapabilme becerisine sahip olur.
  8 Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve enfeksiyon hakkında temel bilgilere sahip olur ve uygular.
  9 Alanında edindiği yeterli bilgi ve deneyimle hasta ve yakınlarının sorularını yanıtlar; kriz ve öfke ile başetme yöntemlerini bilir ve gerektiğinde uygular.
  10 Alanında güncel bilgileri takip edebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilir.
  11 Gelişen teknolojiye paralel olarak alanındaki cihaz ve ekipmanı kullanabilecek bilgiye sahip olur.
  12 Alanı ile ilgili yasal mevzuatı bilir, hastanın ve kendisinin hak ve sorumluluklarına uygun hareket eder ve mesleki etik değerlere uyar.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster