ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri, çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme
  2 Takım ruhu ile çalışabilme yeteneğini geliştirme
  3 En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma
  4 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma
  5 Güvenlik tedbirleri hakkında hukuki ve mesleki açıdan muhakeme becerisi kazanma
  6 Güvenlik sistemlerini etkin kullanabilme
  7 Güvenlik acil durum prosedürlerine uygun davranma ve raporlama yapma
  8 Toplumla iletişim kurma becerisi kazanma
  9 Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme
  10 Uyuşturucu maddeleri ile karşılaştığı zaman tanıma becerisi kazanma
  11 Dedektiflik, sabotaj ve özel görevler konularında bilgi sahibi olma ve yakın koruma görevi yapabilme
  12 Kimyasal ve patlayıcı maddelere karşı önleyici tedbirler alabilme
  13 Suç mahallerinde gerekli güvenlik tedbirlerini alabilme
  14 Suikast ve benzeri olaylarda hareket tarzını bilme ve olaylara ilk müdahalede gerekli tedbirleri alabilme
  15 İlk yardım müdahalesi yapabilme
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster