ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili temel ve ileri düzey kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinme ve bu bilgileri kullanma.
  2 Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili kuramsal bilgileri toplama, eleştirel olarak yorumlama ve analiz etme, bu bilgilerin uygulamadaki yansımalarını değerlendirme.
  3 Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili diğer disiplinlerden faydalanarak disiplinlerarası yorum üretme ve analiz yapma.
  4 Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili edindiği bilgileri yazılı ve sözlü olarak alanda uzman olan veya uzman olmayan kişilere aktarma.
  5 Güncel, yerel, bölgesel ve küresel sorunları edinilen bilgiler ile analiz etme, çözüm önerileri geliştirme.
  6 Uluslararası ilişkilerde belirli bir bölge ile ilgili edindiği bilgileri analiz için kullanma
  7 Alanda edindiği bilgileri ileri düzey eğitim ve bireysel çalışmalarına yansıtarak öğrenme gereksinimlerini belirleme.
  8 Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili bilgiler edinme ve analiz sürecinde bilimsel, etik, sosyal ve kültürel değerlere uygun hareket etme.
  9 Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili edindiği bilgileri yaşam boyu kullanma.
  10 Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği ölçüde bilgisayar yazılımı ve iletişim teknolojilerini kullanma.
  11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanarak Uluslararası İlişkiler alanındaki kuramsal ve uygulamadaki gelişmeleri takip etme ve meslektaşları ile iletişim kurma.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster