ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Çocukların gelişim ve öğrenme özellikleri ile gelişimsel bozuklukları ve öğrenme güçlüklerini açıklar.
  2 Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
  3 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili eğitim programları, öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
  4 Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahip olur.
  5 Çocukların gelişim özellikleri ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak eğitim programları hazırlar, uygular ve değerlendirir.
  6 Özel gereksinimli çocukların gelişim özellikleri ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak eğitim programı hazırlar, uygular ve değerlendirir.
  7 Farklı özellikteki çocukların topluma kazandırılması için çocuğu, aileyi ve eğitim kurumunu içine alan çok yönlü bir yaklaşımla uygun stratejiler geliştirir ve uygular.
  8 Eğitim materyalleri geliştirir ve eğitim ortamlarını düzenler
  9 Çocuk gelişimi ile ilgili özgün ürün, proje ve etkinlikler geliştirir, bu çalışmaları yönetir, süreci izleyip değerlendirir.
  10 Ailelere yönelik rehberlik ve danışmanlık çalışmalarında gerekli olabilecek etkili öğretim ve iletişim yöntemlerini kullanır.
  11 Çocuk gelişimi uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülmeyen sorunları çözmek için bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, sorunlara kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri sunar
  12 Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin bilincinde olur.
  13 Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, sorunları ortaya koyar
  14 Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir. İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
  15 Alanı ile ilişkili diğer meslek gruplarındaki kişi ve kurumlarla iletişime girerek, bilgilerini paylaşır, sorunları tartışır ve öneriler sunar.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster