ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Müzik ile ilgili genel kültür sahibidir.
  2 Temel müzisyenlik bilgi ve becerisine (teori, algılama, okuma, yazma) sahiptir.
  3 Müzik icrasında tecrübe sahibidir.
  4 Farklı müzik türleri hakkında bilgi sahibidir.
  5 İnsan sesleri, diğer sesler ve çalgılar konusunda bilgi sahibidir.
  6 Müzik teknolojisinin temel unsurları hakkında bilgi sahibidir.
  7 Elektronik araçları ve bilgisayar teknolojilerini müzik sanatında kullanma becerisine sahiptir.
  8 Seslendirme teknolojisi konusunda bilgi ve beceri sahibidir.
  9 Ses kaydı, miks ve mastering konusunda bilgi ve beceri sahibidir.
  10 Ses kayıt stüdyosunda mevcut olan donanım ve yazılımları bilir ve kullanır.
  11 Ses sentezleme ve elektronik bestecilik konusunda bilgi ve beceri sahibidir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster