ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
  2 Biyoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
  3 Biyoloji alanındaki bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle birleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
  4 Biyoloji alanındaki bir problemi, bağımsız olarak analiz eder, çözüm yöntemi üretir, verileri değerlendirerek problemi çözer.
  5 Biyoloji alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı olası problemlere karşı çözüme yönelik yeni yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
  6 Biyoloji alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme yetkinliği kazanır.
  7 Biyoloji alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını takip edebilir ayrıca kendi çalışmalarını alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarır.
  8 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren standartları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve gerektiğinde bu standartları geliştirecek yönde katkı yapar.
  9 Bir yabancı dili kullanarak biyoloji alanındaki bilgileri izler, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
  10 Biyoloji alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve bu yolla bilimsel kaynaklara erişir.
  11 Biyoloji alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen verileri kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirerek yönetir.
  12 Biyoloji alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir ve denetler.
  13 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis ederek kazanılan bilgi ve becerileri disiplinler arası takım çalışmalarında karşılaşılabilecek olası problemlere çözüm üretmede kullanır.
  14 Biyoloji uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern cihazları kullanır ve bu konudaki bilgilerini aktarır.
  15 Biyoloji alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlar.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster