ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Sanatın ve heykel sanatının temel kavramlarını ve sorunlarını bilir.
  2 Heykel sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgi sahibidir.
  3 Heykel sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular.
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış heykelleri farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir.
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahiptir.
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular.
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir
  11 Sanatsal, kültürel ve entellektüel gereksinimlerini giderebilir ve fikirlerini çağdaş iletişim araçlarıyla sunabilir
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir
  13 Mesleki özgüvene sahiptir
  14 Özgün sanatsal yapıtlar tasarlayabilir.
  15 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster