ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Bankacılık uygulamaları ve finansal piyasaları takip ve analiz edebilme yeteneği kazanır.
  2 Finansal piyasalar ve teknikleri, takım çalışması içinde uygulayabilme yeteneği kazanır.
  3 Bankacılık ve finans alanındaki teorilerin güncel piyasa koşullarda geçerliliğini analiz eder.
  4 Finansal piyasaların ve kuruluşların hukuki dayanakları hakkında bilgi sahibi olur.
  5 Bağlı olduğu örgütün finansal yönetimini detaylı olarak değerlendirebilme ve bu konuda her türlü sorumluluğu üstlenebilme yetisi kazanır.
  6 Bankacılık ve finans alanlarında yaygın olarak kullanılan sayısal yöntemler ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olur.
  7 Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgiyi kullanarak veri derleme, analiz etme ve değerlendirme becerisi geliştirir.
  8 Finansal ve iktisadi modelleri kurma, analiz etme ve yorumlama konusunda yetkin hale gelir.
  9 Bankacılık ve finans alanındaki problemleri derinlemesine analiz eder, çözüm önerileri geliştirir, fikir ve önerilerini açıklıkla ifade eder ve tartışır.
  10 Finansal bilgi derleme, yorumlama ve yayınlama ve finansal fikirlerin uygulanmasında bilimsel, toplumsal ve etik standartlara özen gösterir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster