ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Çalışma konusunda kuramsal ve uygulamalı temel düzeydeki güncel bilgilere sahip olma.
  2 Farklı özellikteki ekosistemlerin yapısındaki bütün öğeleri ve birbirleri arasındaki ilişkileri temel düzeyde kavrayabilme.
  3 Doğada zor koşullarda çalışabilme, çalışma alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme ve sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
  4 Güncel bilişim ve iletişim teknolojileri kullanımında gelişmeleri takip edebilme ve yeterli düzeye ulaşmış olma.
  5 Yaban hayatının Orman amenajmanına entegrasyonu ile korunan alanların belirlemesi ve yönetiminin prensiplerini öğrenerek sürdürülebilir koruma-kullanma felsefesini kazanmış olma.
  6 Günün getirmiş olduğu fırsatları değerlendirerek, bulunduğu kurum içerisinde ya da bireysel olarak sorumluluk üstlenerek, girişimcilik faaliyetlerinde bulunma.
  7 Türkiye`nin yaban hayatı kaynaklarını, biyolojik çeşitliliğini ve biyo-coğrafyasını tanıyabilme, alanında saha çalışmaları yapabilme, elde edilen verileri analiz etme, istatistiksel ve eko-sosyolojik değerlendirme ve yorumda bulunabilme bilgi ve becerisine sahip olma.
  8 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halkla ilişkiler, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
  9 Yaban hayvanlarının çeşitliliği, ekolojileri, biyolojileri, sistematikleri, envanteri, korunması, nakledilmesi, üretilmesi, izlenmesi, habitatlarının iyileştirilmesi, yapay ve doğal avlaklar, kontrollü avcılık, pazarlama usulleri, av ve yaban hayatı turizmi konularında bilgi ve beceriye sahip olma.
  10 Ormancılık, madencilik gibi insan faaliyetleri ve yaban hayatı uygulamalarında çağdaş teknoloji ve uygun yöntemleri, gerekli araç ve gereçleri kullanabilme.
  11 Ulusal ve uluslararası çevre politikalarını, yasalar ve diğer yazılı hukuk kuralları ile yükümlülükleri kavrayabilme
  12 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçer ve etkin bir şekilde kullanır.
  13 Alanı ile ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi ve yorumlama yeteneğine sahip olur.
  14 Alanı ile ilgili evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
  15 Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü iletişim kurma tekniklerine hâkim olur.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster