ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
  2 Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
  3 Türk dili ve edebiyatı alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik gelişmeleri takip edebilir ve bilgisayar teknolojilerini kullanır.
  4 Türk Dilinin ve Edebiyatı?nın tarihî evrelerini bilir ve buna bağlı olarak çalışmalar yapabilme becerisi kazanır
  5 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili yapacağı bilimsel çalışmalarda kaynaklara ulaşabilir ve kaynakları aracısız kullanabilme becerisi kazanır.
  6 Çeşitli projelere katılabilme, edindiği bilgiyi kullanabilme, analiz, yorumlama ve değerlendirme yeteneği kazanır.
  7 Alanıyla ilgili bilimsel araştırma ve çalışma yöntemlerini kullanabilir.
  8 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle birleştirerek çözümler ve yeni bilgiler oluşturur.
  9 Alanında bireysel olarak veya grup halinde çalışma becerisine sahip olur ve fikirlerini ifade edebilme ve iletişim kurabilme becerisi kazanır.
  10 Alanındaki güncel gelişmeleri ve bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
  11 Alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirme becerisi kazanır.
  12 Alanıyla ilgili olarak mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster