ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Ebelik eğitiminde temel kavramları tanıma, önemini anlama, formülize etme, çözme ve edindiği bilgileri yaşam boyu uygulama becerisine sahiptir.
  2 Mesleğin mevzuat, etik, ilke ve standartlarını anlar ve uygulamalarını bu doğrultuda yapar.
  3 Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
  4 Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler ve güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir. Mezuniyet öncesi ve sonrası alanlarıyla ilgili sürekli eğitim faaliyetlerini sürdürür, araştırmalara katılır, projelerde görev alır ve kanıta dayalı araştırma sonuçlarının hayata geçmesi için çalışır.
  5 Disiplinlerarası takım çalışması yapabilme yeteneğine sahiptir ve etkin yazılı/sözlü iletişim/sunum becerisini gerçekleştirir.
  6 Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
  7 Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi - hizmeti sunar ve danışmanlık yapar.
  8 Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, kendi sorumluluğunda doğum yaptırır, acil ve riskli durumları yönetir ve uygun yaklaşımlarda bulunur.
  9 Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
  10 Normal ve riskli doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster