ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Televizyon ve sinema alanıyla ilgili kuram, yöntem, kavram ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
  2 Televizyon ve sinema alanına ilişkin bilimsel bilginin üretimiyle ilgili süreç, yöntem ve teknikleri teşhis ve ifade eder.
  3 İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutlarını ilişkilendirir.
  4 Televizyon ve sinema alanında çekim, yapım ve yapım sonrası tekniklerini etkili kullanır.
  5 Medya metinlerini eleştirel bakış açısıyla yorumlar.
  6 Bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
  7 Sosyal bilimlerin diğer disiplinlerindeki bilgiyi kendi uzmanlık alanında kullanabileceği şekilde yeniden düzenler.
  8 Bireysel ve grup içinde sorumluluk alarak, televizyon ve sinema alanıyla ilgili çalışmalar yapar.
  9 Televizyon ve sinema alanıyla ilgili kuram, bilgi, yöntem ve teknolojileri takip eder.
  10 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ilgili kişi ve kurumlara aktarır.
  11 Toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek televizyon ve sinema alanına ilişkin etik kodlar ile birlikte yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun çalışmalar yürütür.
  12 Televizyon ve sinema alanına ilişkin kuram, yöntem, araç ve teknolojileri yetkin bir biçimde kullanır.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster