ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Uluslararası ticaretin gelişimi, kavramları, modelleri ve kuramları hakkında bilgi sahibi olur.
  2 Uluslararası ticarete konu olan istatistiksel verilere ulaşma ve bunların istatistiksel analizini yapma konusunda bilgi sahibi olur.
  3 Ulusal ve uluslararası ekonomi, lojistik, pazarlama, finans ve işletmecilik alanında ortaya çıkan gelişmeleri anlama ve yorumlama yetenekleri kazanır.
  4 Edinilen bilgi ve becerileri, piyasa koşullarına uygun olarak sürekli geliştirebilmek için araştırmacı ve sorgulayıcı yapıya sahip olur.
  5 Muhasebede kullanılan temel yöntemleri ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur.
  6 Etkin bir iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
  7 Bir yöneticinin sahip olması gereken temel teorik ve pratik bilgiye sahip olur.
  8 Uluslararası işletmelerin mal ve sermaye hareketlerinin etkin yönetiminin sağlanmasına ilişkin gerekli bilgi ve beceriye sahip olur.
  9 Uluslararası işletmelerin uluslararasılaşma süreçleri, örgüt yapıları ve faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur.
  10 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili işgörenlerde olması gereken yeterli düzeyde hukuk bilgisine sahip olur.
  11 Kazandığı yetenekler ile iş hayatında karşılaşabileceği riskleri öngörebilen ve bu engellere çözüm üretebilen özelliklere sahip olur.
  12 İhracat ve ithalat işlemleri hakkında gerekli bilgilere sahip olur.
  13 Yenilik ve sürekli gelişme önceliğini benimser ve gelişime açık olur.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster