ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Bilgi-belge yönetimine ilişkin terim ve kavramları (yabancı-Türkçe) kullanır
  2 Toplumsal, ekonomik ve kültürel değişimlere duyarlı olmayı sağlayarak sorunları doğru analiz eder ve bu doğrultuda mesleki perspektif geliştirir
  3 Disipline ilişkin sorunları görür, eleştirel bakış açısıyla değerlendirir ve çözüm üretir
  4 Sistematik düşünme yetenek ve kapasitesini geliştirir
  5 Disiplinler arası bakış açısı ve değerlendirme yapar
  6 Bilgiye gereksinim duyan, gereksindiği bilgiyi tanımlayabilen, bilgiyi arama, bulma ve değerlendirme becerisine sahip olan bilgi toplumu bireylerini kazanmada gerekli olan programları oluşturur
  7 Bilgiye seçici biçimde erişim için gerekli olan alt yapıyı oluşturur ve ilgili yöntem ve teknikleri kavrar
  8 Ulusal ve evrensel düzeyde bilgi erişim sistemlerindeki bilgi erişim süreçlerini değerlendirir,
  9 Her alana ilişkin genel ve özel konulu bilgi kaynaklarını tür ve içerik olarak tanır,
  10 Osmanlıca kaynakları ve metinleri okur ve değerlendirir,
  11 Mevcut ve potansiyel kullanıcılarla iletişim kurar,
  12 Bilgi merkezi türlerine göre kullanıcı gruplarına yönelik hizmetler konusunda kuramsal bilgi alt yapısını oluşturur,
  13 Bilginin düzenlemesi için gerekli bilgi ve teknikleri kullanır
  14 İletişim ve bilgi teknolojilerine yönelik ürün, sistem ve modellerini tanıyarak, doğru ve yerinde kullanır,
  15 Farklı disiplinlerde üretilen bilginin sayısal niteliğini ölçebilir ve bilgi hizmetlerini değerlendirir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster