ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Hemşirelik lisans yeterliliklerine dayalı olarak Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında teorik ve uygulama bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
  2 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında teorik ve uygulama bilgilerini davranışa dönüştürür.
  3 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili disiplinler arasında profesyonel iletişim ve etkileşimin önemini tanımlar.
  4 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği uygulamalarında kanıta dayalı hemşirelik bakımından yararlanır.
  5 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanındaki güncel bilimsel bilgiye ulaşır.
  6 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanındaki bilimsel araştırmalarda kullanmak için uygun bilimsel araştırma yöntemlerini kullanır.
  7 Güncel gelişmelerden ve araştırmalarından elde ettiği sonuçları, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır.
  8 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
  9 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster