ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Eğitim ve öğretimle ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar.
  2 Türk eğitim sisteminin amaç ve ilkelerini benimser ve yaşamda uygular.
  3 Öğretmenlik mesleğinin eğitim sürecindeki önemini ve rolünü kavrar.
  4 Eğitimin dayandığı yasal, sosyal, tarihi ve felsefi ve psikolojik temellerini açıklar.
  5 Eğitimin ulusal ve uluslar arası düzeydeki temel sorunlara duyarlı olur.
  6 Ulusal ve uluslar arası eğitim sistemlerini yatay ve dikey olarak karşılaştırır.
  7 Eğitim bilimleri alanında bilimsel araştırma yaparak sorunlara çözümler üretir.
  8 Birey, toplum ve eğitim ilişkisini kurarak eğitimin yaşamsal öneminin farkına varır.
  9 Eğitim bilimleri alanındaki bilimsel araştırmaları ve yayınları takip eder.
  10 Öğrenme sürecini etkileyen değişkenleri bilimsel ölçütlere göre değerlendirir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster