ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
  2 Ekosisteme ait temel bileşenler hakkında detaylı bilgi sahibi olur
  3 Çevre kirliliği, ölçüm ve arıtım yöntemleriyle ilgili bilgi sahibi olur.
  4 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur.
  5 İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
  6 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanır.
  7 Çevre sağlığı alanıyla ilgili sektörlerde işleyiş süreçlerini yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır.
  8 Disiplinler arası bireysel ve takım halinde çalışabilme ve sorumluluk alma becerisine sahip olur.
  9 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme becerisini kazanır.
  10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanır.
  11 Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü iletişim kurma tekniklerine hâkim olur.
  12 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçer ve etkin bir şekilde kullanır.
  13 Alanı ile ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibi ve yorumlama yeteneğine sahip olur.
  14 Alanı ile ilgili evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster