ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Arkeolojinin temel araştırma yöntemleri ve tekniklerini kavrar.
  2 Arkeolojik eserleri tanımlama, sınıflandırma ve tarihleyebilme yetisine sahip olur.
  3 Arkeoloji ile ilgili bilgi toplar, paylaşır ve değerlendirir.
  4 Arkeolojiye dair edinilen bilgileri yorumlar ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
  5 Arkeolojiye dair teorik ve uygulamalı bilgileri dener.
  6 Arkeoloji alanında gerekli bilgisayar yazılımı yanında bilişim ve teknolojileri kullanır.
  7 Arkeoloji ile ilgili yayınları takip edebilecek düzeyde temel bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
  8 Arkeolojik proje ve çalışmalarda sorunları çözmek üzere ekip olarak çalışır.
  9 Arkeoloji ile ilgili yerel ve uluslararası çalışma ve projelerde sorumluluk alır.
  10 Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinimlerini tespit eder ve onların öğrenme süreçlerini idare eder.
  11 Arkeoloji alanındaki kişi ve kurumları bilgilendirir ve sorunlarla ilgili çözüm önerileri ile düşüncelerini aktarır.
  12 Arkeoloji ile ilgili bilgilerin uygulanmasında etik değerleri gözetir.
  13 Arkeoloji alanında disiplinlerarası inceleme ve araştırma yapar.
  14 Arkeoloji alanında kazanmış olduğu bilinç ile tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
  15 Arkeoloji hakkında temel konuları ulusal düzeyde toplumla paylaşma yetkinliğine sahip olur.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster