ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Bilimsel araştırma yapmak için gerekli olan yayın, kitap ve yöntemleri seçer ve kullanır.
  2 Alanla ilgili uluslararası literatürü izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanır.
  3 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
  4 Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve çözme becerisine sahip olur
  5 Bağımsız olarak veya bir ekibin üyesi olarak araştırma yapabilir.
  6 Gıda Mühendisliği alanında gerekli teknikleri ve cihazları kullanarak alanındaki bilgileri aktarabilir.
  7 Gıda Mühendisliği alanında bilimsel yöntemleri kullanarak, disiplinler arası bilgileri edinir, bu bilgileri analiz ve sentez ederek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk bilinci ile kullanır.
  8 Alanı ile ilgili temel güncel bilgileri öğrenir ve bu alanda gelişim sağlayacak yenilikler hakkında görüş ileri sürer.
  9 Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
  10 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
  11 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster