ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Finansal kurum ve enstrümanlarının temel fonksiyonlarını kavrar.
  2 Bir kurum olarak bankaların genel işleyişini, bankalarda gerçekleştirilen faaliyetleri ve bankacılıkla ilgili kavramları bilir.
  3 Bankacılık ve finans alanında karşılaşılan problemlere çözüm önerisi getirebilme becerisi kazanır.
  4 Finansal piyasaların ve kuruluşların hukuki dayanakları hakkında bilgi sahibi olur.
  5 Bir işletmenin finansal nitelikteki işlemlerini analiz eder ve yorumlar.
  6 Finansal piyasalardaki riskleri belirler ve yönetir.
  7 Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgiyi kullanarak veri derleme, analiz etme ve değerlendirme becerisi kazanır.
  8 Finansal ve iktisadi modelleri kurma, analiz etme ve yorumlama konusunda yetkin hale gelir.
  9 Finans alanındaki teoriler ve yeni yaklaşımlar hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olur.
  10 Bağlı olduğu örgütün finansal yönetimini detaylı olarak değerlendirebilme ve bu konuda her türlü sorumluluğu üstlenebilme yetisi kazanır.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster