ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 Eğitim programları ve öğretim alanı ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar.
  2 Eğitim programları ve öğretim alanında bilimsel araştırmaları ve yayınları takip eder.
  3 Bilimsel araştırmalarda eğitim istatistiğini uygulamalı olarak kullanır.
  4 Eğitim ve öğretimle ilgili etik ilkelere uygun olarak bilimsel araştırma yapar.
  5 Öğrenme ve öğretme ile ilgili temel kuram ve kuramcıları analiz eder.
  6 Program geliştirme sürecine uygun olarak öğretim programları hazırlar.
  7 Program geliştirmenin dayandığı temellerin öğretim programına katkılarını açıklar.
  8 Öğrenme ve öğretme sürecini planlar, uygular ve değerlendirir.
  9 Program değerlendirme yaklaşımlarına uygun olarak bir programı değerlendirir.
  10 Program geliştirme ilkelerine uygun olarak öğretim planı geliştirir.
  11 Türk eğitim sisteminin sorunlarını analiz ederek çözümler üretir.
  12 Uluslar arası eğitim sorunlarını ve çözüm önerilerini değerlendirir.
  13 Üst düzey düşünme becerilerinin ve yaşam boyu öğrenmenin eğitime katkılarını açıklar.
  14 Öğretim ilke ve yöntemlerini öğrenme-öğretme sürecinde etkin olarak kullanır.
  15 Öğretmenlik mesleğinin yeterliklerini ve öğretim sürecindeki rolünü kavrar.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster