ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Nu Program Yeterlilik Çıktıları
  1 İyi derecede Türk Dili kullanım bilgisine sahip olur. Türkçe yazılmış resmi ve teknik belgeleri okur, anlar, hazırlar ve sunumunu yapar.
  2 Yabancı dili doğru olarak kullanır. Mesleki alanının gerektirdiği yabancı dilde yazılmış teknik belgeleri okur, anlar ve alanlarının gerektirdiği düzeyde yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
  3 Büro teknolojilerini ve Bilgisayar ortamında ofis programlarını değişik amaçlar için etkin bir şekilde kullanır.
  4 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürkçü düşünce hakkında doğru bilgiler kazanır; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel tabanlı düşünür.
  5 Mesleki alanının gerektirdiği temel matematiksel ve bilimsel hesaplamaları yapar.
  6 Yönetici, çalışanlar ve çevresiyle etkin iletişim yeteneğini kullanır.
  7 Büronun ve yöneticinin yazışmalarını yapar.
  8 Yönetim dosya sistemini tekniğe uygun bir şekilde gerçekleştirir.
  9 Randevu saptamalarında gerekli titizliği gösterir ve ziyaretçi kabullerinde özenli davranır.
  10 Bürosunda uyulması gerekli protokol kurallarını bilir ve bunları uygular.
  11 Büronun yönetiminde ve organizasyonunda yöneticisine yardımcı olur.
  12 Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanır.
  13 Toplam kalite anlayışına uygun hareket eder, ekip çalışması yapar.
  14 Hukukun temel kavramlarını öğrenir, temel hukuk bilgisi kazanır.
  15 İşletme ve işletme yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster